Cookies

1 - Úvodní ustanovení

1/1 Účelem tohoto dokumentu „Zásady nakládání s cookies“ („zásady“) je seznámit návštěvníka („uživatel“) webových stránek www.vitaepro.cz („webové stránky“) se způsobem nakládání s cookies a souvisejícím zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích („ZEK“) a ve smyslu nařízení č. 2016/67, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

1/2 Provozovatelem webových stránek je společnost NutraQ CZ s.r.o., IČ: 248 50 225, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 180231, která je rovněž správcem osobních údajů („NUTRAQ“).

1/3 Každý uživatel je povinen si tento dokument přečíst a v případě, že nerozumí některé informaci či má jiný požadavek, obrátí se na NUTRAQ elektronicky na info@vitaepro.cz.

2 - Shromažďování údajů při návštěvě webové stránky

2/1 Při návštěvě webových stránek ze strany uživatele jsou na počítači uživatele ukládány data, cookies a jiné technologie jako pixely („cookies“).

2/2 Cookies jsou malé textové soubory ukládané prohlížečem uživatele na zařízení uživatele pro následující účely:

  1. nezbytně nutné cookies = bez těchto cookies není možné webové stránky zobrazit a využívat; cookies není možné vypnout („nezbytné cookies“);
  2. funkční a výkonové cookies = cookies zajišťují funkce webových stránek, ale stránky je možné bez jejich užití využívat (omezeně); tyto cookies nabízí vylepšené funkce při využívání webových stránek (např. uložení jazykové volby) a také poskytují NUTRAQ informaci o návštěvnosti podstránek a další analýzu; nastavení těchto cookies je možno upravit zde („technické cookies“);
  3. marketingové cookies = cookies, které zajišťují nám i třetím stranám zobrazovat preferovaný obsah a využívat údaje o chování uživatele pro anonymní analýzy, tyto cookies jsou využívány pouze se souhlasem a je možno je kdykoliv vypnout; nastavení těchto cookies je možno upravit zde („marketingové cookies“).

3 - Konkrétní druhy využitých cookies

Konkrétní druhy využitých cookies první a třetí stranou z našich webových stránek a účely jejich využití:

Druhy cookies Třetí strana Jak lze odmítnout cookies

Nezbytné cookies: Účel: zajištění služeb souvisejících s webovou stránkou a jednotlivých funkcí;
Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách, údaje jsou následně anonymizovány;
Doba: doba návštěvy;
Právní důvod: plnění smlouvy.

EpiServer
.ASPXANONYMOUS
ARRAffinity
__RequestVerificationToken
__cfduid
ASP.NET_SessionId
ai_session
Ai_user
ga-sale-sent-[ident]
cookie_consent_targeting
cookie_consent_performance

Jelikož tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné pro to, aby Vás spojily se stránkou, nelze je odmítnout.

Lze je zablokovat nebo vymazat, pokud změníte nastavení prohlížeče, podrobněji viz ikona „Jak mohu ovládat soubory cookies?“

Technické cookies: Účel: zajištění doplňkových služeb a dalších funkcí; Visual Website Optimizer; HotJar;
Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách, údaje jsou následně anonymizovány;
Doba: doba návštěvy;
Právní důvod: oprávněný zájem.

Visual Website Optimizer
_vwo_uuid_v2

HotJar
_hjIncludedInSample

Pro odmítnutí těchto souborů cookies se řiďte instrukcemi obsaženými pod ikonou „Jak mohu ovládat soubory cookies?“

Případně klikněte na název společnosti v předchozím sloupci.

Analytické cookies: Účel: analýza využití webové stránky, včetně zjišťování návštěvnosti; více informací zde;
Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách, údaje jsou následně anonymizovány;
Třetí strana: společnost Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Předání mimo EU: Google Inc., USA, bezpečnost je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí; Doba: životnost cookies 12 měsíců, maximální doba uchování 26 měsíců; Právní důvod: oprávněný zájem.

Google Analytics
_ga
_gat
_gid

Pro odmítnutí těchto souborů cookies se řiďte instrukcemi obsaženými pod ikonou „Jak mohu ovládat soubory cookies?“

Případně klikněte na název společnosti v předchozím sloupci.

Marketingové cookies:

Vlastní remarketing
Účel: zobrazování relevantní reklamy, analýza prohlížení webových stránek;
Rozsah: IP adresa, údaje související s návštěvou webových stránek, reporting o aktivitách a zobrazeném zboží, údaje jsou následně anonymizovány;
Doba: životnost cookies 12 měsíců, maximální doba uchování 26 měsíců;
Právní důvod: souhlas.

Google Ads, AdWords
Účel: zobrazování relevantní reklamy, analýza prohlížení webových stránek, funkce pro zjišťování zdroje uživatele, konverze a remarketing; více informací zde;
Rozsah: IP adresa, údaje související s návštěvou webových stránek, reporting o aktivitách a zobrazeném zboží, údaje jsou následně anonymizovány;
Třetí strana: společnost Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;
Předání mimo EU: Google Inc., USA, bezpečnost je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí;
Doba: životnost cookies 12 měsíců, maximální doba uchování 26 měsíců;
Právní důvod: souhlas.

Seznam Sklik a remarketing
Účel: zobrazení relevantní reklamy, konverze a remarketing; více informací zde;
Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách a zobrazeném zboží, údaje jsou následně anonymizovány;
Třetí strana: společnost Seznam.cz, a.s., Česká republika;
Doba: životnost cookies 18 měsíců;
Právní důvod: souhlas.

Google
1P_JAR
SNC
SNS
ANID
NID
DV
CONSENT

Doubleclick
IDE

Facebook
fr
tr
_fbp

Seznam Sklik
sid

Pro odmítnutí těchto souborů cookies se řiďte instrukcemi obsaženými pod ikonou „Jak mohu ovládat soubory cookies?“

Případně klikněte na název společnosti v předchozím sloupci

Cookies sociálních sítí:

Spojení s Facebookem
Účel: možnost sdílet obsah webových stránek na profilu v rámci sociální sítě uživatele; vůči sociální síti je vyjádřen samostatný souhlas;
Rozsah: IP adresa, aktivita a sdílený obsah;
Třetí strana: společnost Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA;
Předání mimo EU: Facebook Inc., USA, bezpečnost je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí;
Doba: 6 měsíců;
Právní důvod: oprávněný zájem.

Facebook Pixel a remarketing
Účel: analýza využití webové stránky, zobrazování reklamy; více informací zde;
Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách, údaje jsou následně anonymizovány;
Třetí strana: společnost Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA;
Předání mimo EU: Facebook Inc., USA, bezpečnost je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí;
Doba: 12 měsíců;
Právní důvod: souhlas.

Facebook
fr
tr
_fbp

Pro odmítnutí těchto souborů cookies se řiďte instrukcemi obsaženými pod ikonou „Jak mohu ovládat soubory cookies?“

Případně klikněte na název společnosti v předchozím sloupci.

4 - Poučení o právech a možnosti je uplatnit

4/1 Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a může se rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.

4/2 V nastavení prohlížeče může uživatel cookies zakázat. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všech funkcí svého internetového prohlížeče a webových stránek.

4/3 Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě.

4/4 Cookies, které jsou již uložené, může uživatel průběžně mazat ze svého počítače.

4/5 Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče.

4/6 Více informací o cookies, podrobné vysvětlení fungování, přehled uživatelem užívaných cookies v rámci prohlížeče a jednoduché vysvětlení způsobu vypnutí nalezne subjekt také na tomto odkazu.

4/7 Veškeré informace o zpracování osobních údajů a právech uživatele, včetně vysvětlení práv a způsobu, jak je uplatnit jsou podrobně popsány v Ochraně soukromí dostupné zde.

4/8 Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt proti tomuto může podat námitky. Souhlas, který subjekt správci udělil, je možné kdykoliv odvolat. Tam, kde je právním důvodem plnění smlouvy není možné službu dále využívat při zákazu cookies.

5 - Závěrečná ustanovení

5/1 Tento dokument nabývá účinnosti dne 25. 6. 2019.

5/2 Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.

Poslední aktualizace stránky dne 28.8.2019